ÅRSSTÄMMA 2022

Tisdagen den 10 maj klockan 18.30 hålls årsstämma för andelsägare i Allhall i Holmsjö ekonomisk förening. Stämman hålls i Allhallens cafeteria.
Välkomna.

Tillbaka