string

01


Jan

Årsstämma 2023

Tisdagen den 16 maj klockan 19:00 hålls årsstämma för andelsägare i Allhall i Holmsjö ekonomisk förening. Stämman hålls i Allhallens cafeteria.
Välkomna.