string

01


Jan

ÅRSSTÄMMA 2019

Tisdagen den 14 maj klockan 19.00 hålls årsstämma för andelsägare i Allhall i Holmsjö ekonomisk förening. Stämman hålls i Allhallens cafeteria, och vi bjuder på fika.
Välkomna.