DIGITAL ÅRSSTÄMMA DEN 18 MAJ 2021

Tisdagen den 18 maj klockan 18.30 hålls årsstämma för andelsägare i Allhall i Holmsjö ekonomisk förening. Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att hålla årsstämman digitalt.
Anmäl er mailadress till info@allhalliholmsjo.se så mailar vi ut möteshandlingar samt länk till årsstämman. Saknar du epost-adress och tillgång till dator så går det också bra att delta på telefon. Kontakta Allhallen på 0455-911 10 för vidare instruktion.

Välkomna till vår digitala årsstämma!

Tillbaka