DIGITAL ÅRSSTÄMMA DEN 12 MAJ 2020

Tisdagen den 12 maj klockan 18.30 hålls årsstämma för andelsägare i Allhall i Holmsjö ekonomisk förening. Med anledning av pågående coronaepidemi har styrelsen i år beslutat att hålla årsstämman digitalt.
Anmäl er mailadress till info@allhalliholmsjo.se så mailar vi ut möteshandlingar samt länk till årsstämman. Saknar du epost-adress och tillgång till dator så går det också bra att delta på telefon. Kontakta Allhallen på 0455-911 10 för vidare instruktion.

Välkomna till vår första digitala årsstämma!

Vi avser att arrangera en medlemsaktivitet när samhällsspridningen är över.

Tillbaka