Styrelse

Ordförande
Mattias Andersson

Ledamöter
Marianne Ivarsson, sekreterare
Martin Nordström, kassör
Linda Andersson
Lars-Peter Bengtsson
Peter Jedhammar
Michael Strauss

Suppleanter
Emma Hansson
Åsa Norrby
Anna Strömqvist Vollan

Revisor
Viktor Hedberg, Baker Tilly Sydost AB

Valberedning
Marie Alexandersson, sammankallande
Mikael Grönskog
Per Ivarsson