Styrelse

Ordförande
Per-Gunnar Johansson

Ledamöter
Marianne Ivarsson, sekreterare
Linda Andersson
Lars-Peter Bengtsson
Per Nilsson, kassör
Michael Strauss

Suppleanter
Mattias Andersson
Åsa Norrby

Revisor
Viktor Hedberg, Baker Tilly Sydost AB

Valberedning
Per Ivarsson, sammankallande
Mikael Grönskog