Historik

Allhall i Holmsjö ekonomisk förening är ett samhällsprojekt. Föreningen bildades år 2009 för att möjliggöra uppförande av en Allaktivitetshall i samhället Holmsjö, i norra delen av Karlskrona kommun, Blekinge Län.

Under två års tid förbereddes finansiering, bygglov, förstudier av olika slag, allt från momsutredning till brandkrav och geotekniska undersökningar. Ritningar skulle tas fram och materialval göras.

Drygt 2 år senare, 2011 var vi klara med allt förarbete, finansieringen var ordnad. Inte minst hade Holmsjöborna, företag och kringliggande föreningar själva gått ”man ur huse” och unisont köpt andelar i föreningen. Karlskrona kommun, olika bidragsgivare, däribland Arvsfonden samt en mindre del banklån och ofantligt mycket materialsponsring möjliggjorde projektet. Därtill kom allt ideellt arbete, ca 15 000 timmar innan hallen stod färdig.

I januari 2014 stod hallen klar för användning. Hallen består av en idrottshall med ca 500 läktarplatser, boulehall, gym, ungdomsgård och café. Idrottshallen har ibland förvandlas till en konserthall med plats för ca 1 200 personer.
På det övre våningsplanet som stod klart hösten 2016 finns nu även musikrum med studio, en stor samlingssal, konferenssal och 2 mindre rum som kan användas för t.ex. studiecirklar.
Totalt finns det i hallen en golvyta på ca 2 900 kvm på sammantaget tre våningsplan, och hallen är ca 14 meter upp till nock.