Holmsjö 2020-08-25

Riktlinjer Allhallen Gymnastik  HT 2020

Vi i Allhallen är mycket glada att kunna välkomna dig till en ny termin med träning, rörelseglädje och härlig gemenskap!

På grund av omständigheterna kring Covid-19 ser kommande termin lite annorlunda ut.

Vi har beslutat att införa anpassningar, regler och riktlinjer för minskad smittspridning och för att kunna erbjuda träning för dig där du som deltagare skall kunna känna dig trygg. Några exempel på anpassningar som föreningen beslutat att införa är att alla pass hålls i stora idrottshallen, passens innehåll är anpassat och vi minskar användandet av redskap mm. Föreningen har även utökat städningen.

De anpassningar som är gjorda och de riktlinjer som är formulerade har noga och omsorgsfullt valts ut med hänsyn tagen till Folkhälsomyndigheten och deras rekommendationer som du kan läsa på följande länk.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Regler för dig som deltagare;

  • Kom gärna ombytta till passen och duscha om möjligt hemma.

  • Se till att hålla minst 2 meters avstånd och att inte vistas för många i omklädningsrummet.

  • Tvätta dina händer med tvål och vatten innan klassen.

  • Allhallen erbjuder handsprit och vill att alla deltagare spritar händerna vid entré till hallen.

  • När passet startar går vi in genom de bortre dörrarna till höger och sedan ut genom de främre när passet är avslutat.
  • Sprid ut er och undvik grupperingar. Undvik också ”småprat” i grupp.

  • Känner du dig sjuk och eller har några sjukdomssymtom ska du stanna hemma och vila ifrån träning.

  • Vid avslutat pass fortsätter vi att hålla avstånd och går ut ifrån hallen genom de främre dörrarna.

  • Deltagare ombeds att ta med egen matta och/eller handduk till passen.

  • Vid klasser där redskap används kommer du som deltagare att ansvara för rengöring av dessa. Föreningen ombesörjer papper och desinficeringsmedel. Instruktioner från ledare ges efter passet.

När dessa regler följs skapar vi tillsammans en tryggare och mer säker träningsmiljö. Hjälp gärna till att påminna varandra om att hålla distans och respektera ovanstående regler. De som inte följer dessa regler kan komma att uteslutas från klassen och från föreningen.

Ovanstående riktlinjer, anpassningar och regler gäller tillsvidare. Kommer det nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kan dessa givetvis komma att ändras.

Vi tackar för samarbetet och hälsar dig varmt välkommen till en ny termin hos oss i Allhallen!